^ مــــرغ بــاغ ملکـــوت ^ از من تا خدا راهی نیست فاصله ایست به درازای من تا من و در این هیاهوی غریب من این من را نمی یابم ... http://parha.ir 2019-07-14T21:59:01+01:00 text/html 2017-10-06T11:24:04+01:00 parha.ir احسان هنرمند قصه ی من و خدا http://parha.ir/post/36 <font size="2"><br><br><br>زیر گنبد کبود جز من و خدا کسی نبود.<br><br>روزگار روبه راه بود. هیچ چیز نه سفید و نه سیاه بود.<br><br>با وجود این مثل اینکه چیزی اشتباه بود.<br><br>زیر گنبد کبود بازیِ خدا نیمه کاره مانده بود.<br><br>واژه ای نبود و هیچ کس، شعری از خدا نخوانده بود.<br><br>تا که او مرا برای بازیِ خودش انتخاب کرد.<br><br>توی گوش من یواش گفت: تو دعای کوچک منی،<br><br>بعد هم مرا مستجاب کرد.<br><br>پرده ها کنار رفت، خود به خود با شروع بازیِ خدا،<br><br>عشق افتتاح شد.<br><br>سالهاست اسم بازی من و خدا زندگی ست.<br><br>هیچ چیز مثل بازی قشنگ ما عجیب نیست.<br><br>بازی ای که ساده است و سخت،<br><br>مثل بازی بهار با درخت.<br><br>زندگی، بازی خدا و یک عروسک گلی است...!</font><br><br><br><div style="text-align: center;"><img alt="http://s1.picofile.com/file/5879229610/gheseye_mano_khoda.jpg" src="http://s1.picofile.com/file/5879229610/gheseye_mano_khoda.jpg"><br><br><br></div><center></center> text/html 2017-10-06T11:18:34+01:00 parha.ir احسان هنرمند خدایا چشمانم http://parha.ir/post/35 <div><br></div><div><p><font size="3"><span style="font-size: small;">نگاهی می کنم بر خورشید !!</span></font></p><p><font size="3"><span style="font-size: small;">نگاهی بر ماه !!</span></font></p><p><font size="3"><span style="font-size: small;">آخر چرا دیگر نمی تابید بر دنیا ؟ چرا نمی تابید بر ما ؟</span></font></p><p><font size="3"><span style="font-size: small;">نکند نورتان سیاه شده ؟!</span></font></p><p><font size="3"><span style="font-size: small;">و یا شاید</span></font></p><p><font size="3"><span style="font-size: small;">شاید من کور شده ام !</span></font></p><p><font size="3"><span style="font-size: small;">شاید ما کور شده ایم !</span></font></p><p><font size="3"><span style="font-size: small;">خدایا چشم هایم را می خواهم !</span></font></p><p><font size="3"><span style="font-size: small;">بار دیگر دیدگانمان را به ما پس بده</span></font></p><p><font size="3"><span style="font-size: small;">اینگونه تا آخر عمر همه چیز سیاه است</span></font></p><p><font size="3"><span style="font-size: small;">خدایــــا چشمانم !!!</span></font></p><p><br></p><div style="text-align: center;"><img alt="http://s1.picofile.com/file/5879179585/chashm2.jpg" src="http://s1.picofile.com/file/5879179585/chashm2.jpg" style="width: 300px; height: 350px;"><br><br></div><center></center></div> text/html 2017-10-06T11:16:51+01:00 parha.ir احسان هنرمند خدایا ببخش http://parha.ir/post/34 <div><strong style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><br></strong></div><div><strong style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">خدایا ببخش&nbsp;</strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">اگر همیشه روی بوم زندگی</span></div><div><font class="text4"><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">با رنگهای سیاه و خاکستری نقاشی کشیده ام.</span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اگر در آفتابی ترین روزهای عمرم خورشید را</span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">نادیده گرفتم و روی تمام خاطرات قشنگم</span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">خط قرمز کشیدم.</span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اگر با دیدن ستاره باران آسمان عاشق نشدم</span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">و سبد سبد ستاره نچیدم.</span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اگر لابه لای صفحه های زمستانی تقویم</span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">زندگی ام گم شدم و به بهار نرسیدم .</span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اگر در گذر از پیچ و خم های زندگی همیشه</span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">به بن بست رسیده ام و فراموش کرده ام</span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp; راه آسمان همیشه باز است.</strong></span></font></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img alt="http://s1.picofile.com/file/5879259625/khadaya_bebakhsh.jpg" src="http://s1.picofile.com/file/5879259625/khadaya_bebakhsh.jpg"></p></font><center></center></div> text/html 2013-05-27T21:03:11+01:00 parha.ir احسان هنرمند ایمان کودکانه http://parha.ir/post/33 <div><br></div><div><font size="2">دختر کوچکی با معلمش درباره نهنگ‌ها بحث مى‌کرد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">معلم گفت: از نظرفیزیکی غیر ممکن است که نهنگ بتواند یک آدم را ببلعد،&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">زیرا با وجود این که پستاندار عظیم‌الجثه‌اى است،&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">امّا حلق بسیار کوچکی دارد. دخترک پرسید :&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">پس چه طور حضرت یونس وسیله یک نهنگ بلعیده شد؟</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">معلم که عصبانى شده بود تکرار کرد که نهنگ نمى‌تواند آدم را ببلعد.&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">این از نظر فیزیکی غیر ممکن است.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">دختر کوچک گفت: وقتى به بهشت رفتم از حضرت یونس مى‌پرسم.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">معلم گفت: اگر حضرت یونس به جهنم رفته بود چى؟</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">دختر کوچک گفت: اونوقت شما ازش بپرسید.&nbsp;</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8118743984/eman_kodakane.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-05-27T20:57:59+01:00 parha.ir احسان هنرمند رو به خدا http://parha.ir/post/32 <div><span style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></span></div> <span style="text-align: right;"><font size="2">دانشجویی به استادش گفت:</font></span><div><font size="2"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">استاد! اگر شما خدا را به من نشان بدهید عبادتش می کنم&nbsp;</span></font></div><div><span style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font size="2">و تا وقتی خدا را نبینم او را عبادت نمی کنم.</font></span></div><div><font size="2"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">استاد به انتهای کلاس رفت و به آن دانشجو گفت: آیا مرا می بینی؟&nbsp;</span></font></div><div><font size="2"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">دانشجو پاسخ داد: نه استاد! وقتی پشت من به شما باشد مسلما شما را نمی بینم.</span></font></div><div><font size="2"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">استاد کنار او رفت و نگاهی به او کرد و گفت:&nbsp;</span></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">تا وقتی به خدا پشت کرده باشی او را نخواهی دید!</font> </div><div><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8118744842/roo_be_khoda.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-05-27T20:26:53+01:00 parha.ir احسان هنرمند گلی برای مادر http://parha.ir/post/31 <div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">مردی مقابل گل فروشی ایستاد.&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">او می‌خواست دسته گلی برای مادرش که در شهر دیگری بود سفارش دهد تا برایش پست شود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">وقتی از گل فروشی خارج شد٬ دختری را دید که در کنار درب نشسته بود و گریه می‌کرد.&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">مرد نزدیک دختر رفت و از او پرسید : دختر خوب چرا گریه می‌کنی؟</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">دختر گفت: می‌خواستم برای مادرم یک شاخه گل بخرم ولی پولم کم است. </font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">مرد لبخندی زد و گفت: با من بیا٬ من برای تو یک دسته گل خیلی قشنگ می‌خرم&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">تا آن را به مادرت بدهی.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">وقتی از گل فروشی خارج می‌شدند دختر در حالی که دسته گل را در دستش گرفته بود&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">لبخندی حاکی از خوشحالی و رضایت بر لب داشت.&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">مرد به دختر گفت: می‌خواهی تو را برسانم؟&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">دختر گفت: نه، تا قبر مادرم راهی نیست!!!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">مرد دیگرنمی‌توانست چیزی بگوید٬ بغض گلویش را گرفت و دلش شکست. </font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">طاقت نیاورد٬ به گل فروشی برگشت٬ دسته گل را پس گرفت و ۲۰۰ کیلومتر رانندگی کرد&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">تا با دست خودش آن را به مادرش هدیه بدهد ... !</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7780978488/daste_goli_baraye_madar.jpg"></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2013-05-27T19:42:06+01:00 parha.ir احسان هنرمند سوال بی جواب http://parha.ir/post/30 <div><b><br></b></div><font size="2">زاهدی می گفت روزی کودکی دیدم که چراغی در دست داشت .</font><div><font size="2"><br></font><div><font size="2">گفتم این روشنایی را از کجا اورده‌ای ؟&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">کودک چراغ را فوت کرد و ان را خاموش ساخت . !</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">و گفت: تو که شیخ شهری بگو که این روشنایی کجا رفت ... ؟!&nbsp;</font></div></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7780931719/soal_bi_javab.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2012-08-10T02:01:12+01:00 parha.ir احسان هنرمند پند لقمان http://parha.ir/post/29 <div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو سه پند می دهم که کامروا شوی.</font></div><div><font size="2">&nbsp;</font></div><div><font size="2">اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی !</font></div><div><font size="2">&nbsp;</font></div><div><font size="2">سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی !!!&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">لقمان جواب داد :</font></div><div><font size="2">&nbsp;</font></div><div><font size="2">اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که میخوری&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">طعم بهترین غذای جهان را می دهد .&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است .&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای می گیری&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">و آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7464847632/pande_loghman.jpg"> </div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2012-08-10T01:35:30+01:00 parha.ir احسان هنرمند فرشته ی نجات http://parha.ir/post/28 <font face="Tahoma, Verdana, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif" size="2"><div><br></div><div>در مطب دکتر به شدت به صدا درآمد .&nbsp;</div><div><br></div><div>دکتر گفت: در را شکستی ! بیا تو&nbsp;</div><div><br></div><div>در باز شد و دختر کوچولوی نه ساله ای که خیلی پریشان بود ،&nbsp;</div><div><br></div><div>به طرف دکتر دوید : آقای دکتر ! مادرم !&nbsp;</div><div><br></div><div>و در حالی که نفس نفس میزد ادامه داد : التماس میکنم با من بیایید !&nbsp;</div><div><br></div><div>مادرم خیلی مریض است .&nbsp;</div><div><br></div><div>دکتر گفت : باید مادرت را اینجا بیاوری ،&nbsp;</div><div><br></div><div>من برای ویزیت به خانه کسی نمیروم .&nbsp;</div><div><br></div><div>دختر گفت : ولی دکتر ، من نمیتوانم.</div><div><br></div><div>اگر شما نیایید او میمیرد !&nbsp;</div><div><br></div><div>و اشک از چشمانش سرازیر شد .&nbsp;</div><div><br></div><div>دل دکتر به رحم آمد و تصمیم گرفت همراه او برود .</div><div><br></div><div>دختر دکتر را به طرف خانه راهنمایی کرد ،&nbsp;</div><div><br></div><div>جایی که مادر بیمارش در رختخواب افتاده بود .&nbsp;</div><div><br></div><div>دکتر شروع کرد به معاینه و توانست با آمپول و قرص تب او را پایین بیاورد و نجاتش دهد .&nbsp;</div><div><br></div><div>او تمام شب را بر بالین زن ماند ، تا صبح که علایم بهبودی در او دیده شد .&nbsp;</div><div><br></div><div>زن به سختی چشمانش را باز کرد و از دکتر به خاطر کاری که کرده بود تشکر کرد .&nbsp;</div><div><br></div><div>دکتر به او گفت : باید از دخترت تشکر کنی . اگر او نبود حتما میمردی !</div><div><br></div><div>مادر با تعجب گفت : ولی دکتر ، دختر من سه سال است که از دنیا رفته !&nbsp;</div><div><br></div><div>و به عکس بالای تختش اشاره کرد .&nbsp;</div><div><br></div><div>پاهای دکتر از دیدن عکس روی دیوار سست شد .&nbsp;</div><div><br></div><div>این همان دختر بود ! یک فرشته کوچک و زیبا ….. !</div><div><br></div><div style="text-align: center;color: rgb(0, 0, 0); "><img src="http://s1.picofile.com/file/7464842896/ferseshteye_nejat.jpg"> </div><div style="text-align: center;color: rgb(0, 0, 0); "><br></div></font> text/html 2012-07-23T10:02:27+01:00 parha.ir احسان هنرمند حکمت خدا http://parha.ir/post/27 <font size="2"><br>تنها نجات یافته کشتی، اکنون به ساحل این جزیره دور افتاده، افتاده بود. <br><br>او هر روز را به امید کشتی نجات، ساحل را و افق را به تماشا می نشست. <br><br>سرانجام خسته و نا امید، از تخته پاره ها کلبه ای ساخت تا خود را از خطرات مصون بدارد <br><br>و در آن کمی بیاساید. <br><br>اما هنگامی که در اولین شب آرامش در جستجوی غذا بود، <br><br>از دور دید که کلبه اش در حال سوختن است و دودی از آن به آسمان می رود. <br><br>بدترین اتفاق ممکن افتاده و همه چیز از دست رفته بود. <br><br>از شدت خشم و اندوه در جا خشک اش زد. <br><br>فریاد زد: « خدایــــــــــــا! چطور راضی شدی با من چنین کاری بکنی؟ » <br><br>صبح روز بعد با صدای بوق کشتی ای که به ساحل نزدیک می شد از خواب پرید. <br><br>کشتی ای آمده بود تا نجاتش دهد. مرد خسته، و حیران بودنجات دهندگان می گفتند: <br><br><span style="font-weight: bold;">"خدا خواست که ما دیشب آن آتشی را که روشن کرده بودی ببینیم"<br><br></span></font><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7445896662/hekmate_khoda.jpg"><br><br></div><font size="2"></font> text/html 2012-07-03T09:48:08+01:00 parha.ir احسان هنرمند تصمیم فرشته http://parha.ir/post/25 <font face="Tahoma, Verdana, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif" size="2"><div><div><br></div><div>فرشته تصمیمش را گرفته بود.</div><div><br></div><div>پیش خدا رفت و گفت: خدایا می خواهم زمین را از نزدیک ببینم.&nbsp;</div><div><br></div><div>اجازه می خواهم و مهلتی کوتاه. دلم بی تاب تجربه ای زمینی است.</div><div>&nbsp;</div><div>خداوند درخواست فرشته را پذیرفت</div><div><br></div><div>فرشته گفت تا بازگردم، بالهایم را اینجا می سپارم؛</div><div><br></div><div>این بالها در زمین چندان به کار من نمی آید</div><div><br></div><div>خداوند بالهای فرشته را بر روی پشته ای از بالهای دیگر گذاشت&nbsp;</div><div><br></div><div>و گفت: بالهایت را به امانت نگاه می دارم،&nbsp;</div><div><br></div><div>اما بترس که زمینم اسیرت نکند زیرا که خاک زمینم دامنگیر است</div><div><br></div><div>فرشته گفت: باز می گردم، حتما باز می گردم.&nbsp;</div><div><br></div><div>این قولی است که فرشته ای به خداوند می دهد</div><div><br></div><div>فرشته به زمین آمد و از دیدن آن همه فرشته ی بی بال تعجب کرد.&nbsp;</div><div><br></div><div>او هر که را که می دید، به یاد می آورد. زیرا او را قبلا در بهشت دیده بود.&nbsp;</div><div><br></div><div>اما نمی فهمید چرا این فرشته ها برای پس گرفتن بالهایشان&nbsp;</div><div><br></div><div>به بهشت برنمی گردند</div><div><br></div><div>روزها گذشت و با گذشت هر روز فرشته چیزی را از یاد برد&nbsp;</div><div><br></div><div>و روزی رسید که فرشته دیگر از آن گذشته ی دور و زیبا به یاد نمی آورد؛&nbsp;</div><div><br></div><div>نه بالش را و نه قولش را</div><div><br></div><div>فرشته فراموش کرد. فرشته در زمین ماند</div><div><br></div><div><b>فرشته انسان شد ، مثل همه ی ما ...</b></div><div><br></div><div style="text-align: center; "><img src="http://s3.picofile.com/file/7426063117/tasmim_fereshte.jpg"> </div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><br></div></font> text/html 2012-07-03T08:54:09+01:00 parha.ir احسان هنرمند قشنگ ترین دختر دنیا http://parha.ir/post/26 <div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">فاصله دخترک تا پیرمرد یک نفر بود، روی نیمکتی چوبی، روبروی یک آبنمای سنگی.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">پیرمرد از دختر پرسید:</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- غمگینی؟</font></div><div><font size="2">- نه.</font></div><div><font size="2">- مطمئنی؟</font></div><div><font size="2">- نه.</font></div><div><font size="2">- چرا گریه می کنی؟</font></div><div><font size="2">- دوستام منو دوست ندارن.</font></div><div><font size="2">- چرا؟</font></div><div><font size="2">- چون قشنگ نیستم</font></div><div><font size="2">- قبلا اینو به تو گفتن؟</font></div><div><font size="2">- نه.</font></div><div><font size="2">- ولی تو قشنگ ترین دختری هستی که من تا حالا دیدم.</font></div><div><font size="2">- راست می گی؟</font></div><div><font size="2">- از ته قلبم آره</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">دخترک بلند شد پیرمرد رو بوسید و به طرف دوستاش دوید، شاد شاد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">چند دقیقه بعد پیرمرد اشک هاشو پاک کرد،&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">کیفش رو باز کرد، عصای سفیدش رو بیرون آورد و رفت...</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7426027739/ghashangtarin_dokhtare_donya.jpg"> </div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2012-06-21T19:11:20+01:00 parha.ir احسان هنرمند دختر آدامس فروش !! http://parha.ir/post/24 <font size="2"><br>دختر بر خلاف همیشه که به هر رهگذری می رسید آستین پیراهن او را میکشید <br><br>تا یک بسته آدامس بفروشد،<br><br>این بار ایستاده بود و به زنی که روی صندلی پارک نشسته <br><br>و بچه اش را در آغوش کشیده بود ،نگاه میکرد.<br><br>گاه گاهی که زن به فرزندش لبخند میزد،<br><br>لب های دختر نیز بی اختیار از هم باز میشد.<br><br>بعداز مدتی دخترک دستش را به طرف جعبه برد،<br><br>بسته ای آدامس از داخل بیرون آورد و به طرف زن گرفت.<br><br>زن رویش را به سمت دیگری کرد و گفت : برو بچه،من آدامس نمیخام.<br><br>دخترک گفت: بگیر، پولی نیست...!<br><br></font><div style="text-align: center;"><img alt="http://s3.picofile.com/file/7415542903/dokhtare_adams_forosh.jpg" src="http://s3.picofile.com/file/7415542903/dokhtare_adams_forosh.jpg"><br></div><font size="2"><br><br></font> text/html 2011-06-14T14:21:48+01:00 parha.ir احسان هنرمند بهشت و جهنم http://parha.ir/post/23 <font size="2"><br>فردی از پروردگار درخواست کرد تا به او بهشت و جهنم را نشان دهد.<br><br>خداوند دعای او را مستجاب کرد.<br><br>در عالم شهود او را وارد اتاقی شد که جمعی از مردم در اطراف دیگ بزرگ غذا نشسته بودند. <br><br>همه گرسنه , ناامید و در عذاب&nbsp; بودند. هر کدام قاشقی داشت که به دیگ می رسید <br><br>ولی دسته قاشق ها بلندتر از بازوی آنها بود به طوری که نمی توانستند <br><br>قاشق را به دهانشان برسانند. <br><br>عذاب آنها وحشتناک بود.<br><br>آنگاه ندا آمد : اکنون بهشت را نظاره کن.<br><br>او به اتاق دیگری که درست مانند اولی بود وارد شد. <br><br>دیگ غذا , جمعی از مردم , همان قاشق های دسته بلند و...<br><br>ولی در آنجا همه شاد و سیر بودند.<br><br>&nbsp;آن مرد گفت : نمی فهمم!! چرا مردم در اینجا شادند. در حالی که در اتاق دیگر بدبختند <br><br>با آنکه همه چیزشان یکسان است ؟ <br><br>ندا آمد که در اینجا آنها یاد گرفته اند که یکدیگر را تغذیه کنند . <br><br>هر کسی با قاشفش غذا در دهان دیگری می گذارد ,چون ایمان دارد که کسی هست <br><br>که در دهانش غذایی بگذارد...</font><br><br><br><div style="text-align: center;"><img alt="http://s1.picofile.com/file/6805754524/behesht_va_jahanam.jpg" src="http://s1.picofile.com/file/6805754524/behesht_va_jahanam.jpg"><br><br></div><br> text/html 2011-03-08T19:12:31+01:00 parha.ir احسان هنرمند دویدن بیاموز، پرواز را و اشتیاق را http://parha.ir/post/22 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br>وقتی راه رفتن آموختی، دویدن بیاموز. و دویدن که آموختی ، پرواز را.<br><br>راه رفتن بیاموز، زیرا راه هایی که می روی جزیی از تو می شود <br><br>و سرزمین هایی که می پیمایی بر مساحت تو اضافه می کند.<br><br>دویدن بیاموز ، چون هر چیز را که بخواهی دور است <br><br>و هر قدر که زودباشی، دیر.<br><br>و پرواز را یاد بگیر نه برای اینکه از زمین جدا باشی، <br><br>برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی.<br><br>من راه رفتن را از یک سنگ آموختم ، دویدن را از یک کرم خاکی <br><br>و پرواز را از یک درخت.<br><br>بادها از رفتن به من چیزی نگفتند، <br><br>زیرا آنقدر در حرکت بودند که رفتن را نمی شناختند! <br><br>پلنگان، دویدن را یادم ندادند زیرا آنقدر دویده بودند که دویدن را <br><br>از یاد برده بودند.<br><br>پرندگان نیز پرواز را به من نیاموختند، زیرا چنان در پرواز خود غرق بودند <br><br>که آن را به فراموشی سپرده بودند!<br><br>اما سنگی که درد سکون را کشیده بود، <br><br>رفتن را می شناخت و کرمی که در اشتیاق دویدن سوخته بود، <br><br>دویدن را می فهمید و درختی که پاهایش در گل بود، از پرواز بسیار می دانست!<br><br>آنها از حسرت به درد رسیده بودند و از درد به اشتیاق و از اشتیاق به معرفت.<br><br>***<br><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">وقتی رفتن آموختی ، دویدن بیاموز. ودویدن که آموختی ، پرواز را. </span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">راه رفتن بیاموز زیرا هر روز باید از خودت تا خدا گام برداری. </span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">دویدن بیاموز زیرا چه بهتر که از خودت تا خدا بدوی. </span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">و پرواز را یادبگیر زیرا باید روزی از خودت تا خدا پر بزنی.<br><br><br></span></font><div style="text-align: center;"><img alt="http://s1.picofile.com/file/6416877262/davidan_biamooz.jpg" src="http://s1.picofile.com/file/6416877262/davidan_biamooz.jpg"><br><br style="font-weight: bold;"></div><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br></font>